همایون عبداللهی

 

اینم برای حال و هواتون عوض بشه مردی که لباس زنانه پوشیده و یک کاری میکنه مردم وایستن

اینم برای حال و هواتون عوض بشه مردی که لباس زنانه پوشیده و یک کاری میکنه مردم وایستن

Fateloo – فاطلو، آهنگ زیبای کرمانی با تصاویری از کرمان