ویدئویی جنجالی از نمایش مد زنان عربستانی در یک مراسم مختلط

 

آقای یامین پور؛شبیه ترین فرد به علی عبدالله صالح درخیانت به مردم